Podziękowanie dla Akcji „Solidarna Wisznia Mała”

Mieszkańcy Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa otrzymali maseczki ochronne wspomagające przed zakażeniem koronawirusami. Wszystkim Wolontariuszom oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi Gminy Wisznia Mała składam serdeczne podziękowanie za wkład pracy oraz wszelkie koszty poniesione przy ich produkcji i transporcie.

Projekt budżetu na rok 2020

Trwają konsultacje społeczne związane z budżetem gminy na rok 2020. Wszystkie informacje są dostępne na stronach Gminy Wiszni Mała https://bip.wiszniamala.pl/a,21230,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-budzetu-gminy-wisznia-mala-na-2020-rok.html Każdy mieszkaniec Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa może zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu budżetu na rok 2020 w trybie … Continued

Dożynki 2019

Dożynki 2019 przeszły do historii. Pierwoszów był godnie reprezentowany przez mieszkańców na czele z Sołtysem. Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do naszego udziału w tym Święcie. Chwała im za to, że tradycja Święta Plonów nie zanika.

1 2 3 4 6