Wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej – 4 marca godz. 18.00

Wójt Gminy Wisznia Mała Pan Jakub Bronowicki zaprasza na Zebranie Wiejskie celem wybrania

Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. Zebranie wiejskie odbędzie się 4 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy przy ulicy Parkowej 12.

Więcej info na:

http://www.wiszniamala.pl/sport-i-rekreacja/baza-turystyczna/wybory-soltysow-i-rad-soleckich-2019/pierwoszow

http://www.wiszniamala.pl/assets/wiszniamala/media/files/f040bf18-0602-45bb-8de4-4a420ffdc224/rodo-zebrania-wiejskie.pdf