Sprzątanie wsi

| Wiadomości |

W dniach od 11-14 kwietnia (czwartek-niedziela)  Rada Sołecka i Sołtys zapraszają wszystkich mieszkańców Pierwoszowa do sprzątania wioski. Każdy z nas będzie miał możliwość dopasowania odpowiadającego mu terminu sprzątania .

    W najbliższym czasie trafią do Państwa worki na śmieci do których proszę zbierać śmieci z okolicy swojego zamieszkania a w szczególności zebrane z naszych chodników, rowów, placu zabaw, boiska sportowego itd.

   Będzie możliwość indywidualnego odbioru worków ; w sklepie „Maja” oraz na zebraniu wiejskim które odbędzie się 10.04.2019 r.

   W miarę możliwości prosimy o wstępną segregację (plastyki, szkło)

   Zapełnione worki prosimy składać w nast. miejscach : koło przystanku autobusowego, koło Pałacu i przy skrzyżowaniu ul. Leśnej/Janowej.

W poniedziałek 15 kwietnia worki zostaną zabrane przez pracowników Gminy.

                                                           Sołtys Jan Kupczak