Sprawozdanie Sołtysa na zakończenie kadencji

| Wiadomości |

Pierwoszów, 4.03.2019

SPRAWOZDANIE Sołtysa Pierwoszowa

na zakończenie kadencji 2015-2019.

W trakcie mojej czteroletniej kadencji wspólnie z Radą Sołecką i dużą grupą mieszkańców wspierających realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony przez swoich wyborców w dniu 26 lutego 2015 roku.

Rada Sołecka została wybrana i pracowała w składzie: Anna Dębicka, Jerzy Kowalczyk, Jolanta Chojnacka, Ewa Kargol i Paulina Szczuplak. Przewodniczącą Rady została Pani Anna Dębicka. W trakcie kadencji w miejsce Pani Chojnackiej i Pana Kowalczyka zostali wybrani: Pani Jolanta Szczepaniak oraz Pani Sylwia Kaczanowska.

Od pierwszych dni bycia sołtysem postanowiłem, aby wszelkie działania w ramach sołectwa były przejrzyste dla jak największej liczby mieszkańców wsi. Uważałem, że ludzie, którzy wybrali mnie do reprezentowania naszej wioski mają prawo wiedzieć, co robię i z jakim skutkiem. W tym celu zbudowano stronę internetową www.Pierwoszow.com na której są zamieszczane informacje o działaniach Rady Sołeckiej i Sołtysa. Na stronie udostępniono także możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji przez mieszkańców. Dodatkowo informowano mieszkańców za pomocą dwóch tablic ogłoszeniowych i skrzynki na postulaty mieszkańców.

Oto najważniejsze osiągnięcia, dokonania i wydarzenia w okresie minionej kadencji:

-Piknik rodzinny dla Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa

-Dożynki gminne i parafialne, przygotowanie wieńców i delegacji wieńcowych,

wykonanie obrazu Matki Bożej Fatimskiej

-Zabawy mikołajkowe dla dzieci

-Dzień kobiet

-Wycieczki z okazji dnia dziecka

-Jabłka dla mieszkańców

-Sprzątanie wsi

-Spotkania opłatkowe dla mieszkańców

-Remont dotychczasowej świetlicy

-Remont i rozbudowa placu zabaw

-Grill dla Mieszkańców w ośrodku w Miłocinie

-Zapewnienie oświetlenia wszystkich ulic w wiosce

-Starania o poprawę stanu dróg gminnych  

-Monitowanie o stan rzeki Ławy na terenie wioski

-Batalia o remont drogi powiatowej przez wioskę w tym petycje do starosty, interwencje prasowe, udział w sesji rady Powiatu oraz aktywna pomoc podczas remontu drogi

-Pomoc naszemu mieszkańcowi poszkodowanemu w pożarze

-Starania o budowę nowej świetlicy

-Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów

-Dofinansowanie obiadów dzieci z naszej wioski w Szkole

Dodatkowo wnosiliśmy wielokrotne petycje w sprawie:

-ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem ferm na stan wody i powietrza

-podłączenia gazu ziemnego do wioski

-remontu drogi powiatowej przechodzącej przez wioskę

W 2018 roku zmarła Przewodnicząca Rady Sołeckiej Pani Anna Dębicka. Odejście Pani Przewodniczącej sprawiło, że straciliśmy osobę bardzo zaangażowaną w sprawy naszej wioski i do dzisiaj odczuwamy brak jej osoby.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko, co obiecywałem zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest do zrealizowania. Z najważniejszych spraw wyremontowano drogę powiatową, oświetlono wszystkie ulice w wiosce oraz rozpoczęła się budowa świetlicy.   

Nie zbudowano kanalizacji oraz nie zgazyfikowano wioski jednakowoż te przedsięwzięcia wymagają dalszych starań już na wyższym poziomie decyzyjnym.

Mam nadzieję, że każdemu z mieszkańców Pierwoszowa leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny i dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i znacznie poprawić standard życia w wiosce i osiągnąć zamierzone cele.

Serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej i wszystkich mieszkańcom, którzy pomagali mi w wypełnianiu funkcji sołtysa Pierwoszowa.  

Nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzę sukcesów i wytrwałości w realizowaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Pierwoszowa.

                                                                                                                                  Janusz  Papała