Sesja Rady Gminy Wisznia Mała: 30.09.2015.

| Wiadomości |

sesja

Sesja Rady Gminy Wisznia Mała: 30.09.2015.

Szczegółowy zapis wszystkich uchwał i spraw omawianych na sesji jest dostępny na stronach Gminy. Ponadto materiały w tym uchwały z sesji są dostępne w formie pisemnej u mnie.

Odnośnie spraw dotyczących Pierwoszowa złożyłem zapytanie o stan działki którą Gmina chce pozyskać na naszą świetlicę. Aktualnie otrzymano odmowną decyzję od Agencji Nieruchomości Rolnych. Nowa Pani Dyrektor Agencji uzasadniła soją decyzję „nieprawidłowościami” występującymi w planie zabudowy terenu działki! Gmina oświadczyła, iż jeszcze raz sprawa ma być wyjaśniona i uszczegółowione mają być zarzuty Agencji wobec wniosku Gminy.

Ponadto, Pani Radna Powiatowa Marzanna Jurzysta-Ziętek omówiła sprawę remontu dróg powiatowych która jest w gestii Starosty Powiatu Trzebnickiego. Z Jej wypowiedzi wynika, iż w Radzie Powiatu toczy się ostra dyskusja na temat podziału kwoty 10 mln zł na remont dróg tzw. schetynówek. Nic nie jest ostatecznie uchwalone. Dotychczasowy podział tych środków jest wyjątkowo niekorzystny dla Gminy Wisznia Mała tym samym szanse, na szybki remont drogi w tym budowę chodnika dla naszej wsi oddalają się. Jednakowoż będziemy dalej zabiegać wspólnie z Radą Sołecką aby ten remont nastąpił jak najszybciej. Chciałbym nadmienić, iż wspólnie z Panią Ewą Kargol z Rady Sołeckiej byliśmy na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w sierpniu na której wręczyliśmy kolejną petycję podpisaną przez mieszkańców wsi w której domagaliśmy się szybkiego remontu drogi i budowy chodnika. Wywiązała się gorąca a czasami bardzo ostra dyskusja w której swój głos zabrała Pani Ewa Kargol, która przedstawiła stanowisko naszych mieszkańców. Kilka godzin spędzonych na sesji Rady Powiatu pozwoliło nam wyrobić sobie opinię, iż Rada Powiatu targana jest wewnętrznymi sprzecznościami w których głos decydujący mają partykularne i partyjne interesy. Rzeczywiste potrzeby mieszkańców Powiatu i poszczególnych gmin są na planie dalszym. Pomijając powyższe kłopoty zapewniamy, iż w dalszym ciągu będziemy wspólnie z Radą Sołecką starali się walczyć o nową świetlicę, remont drogi i budowę chodnika.

Załączniki