Projekt budżetu na rok 2020

Trwają konsultacje społeczne związane z budżetem gminy na rok 2020. Wszystkie informacje są dostępne na stronach Gminy Wiszni Mała https://bip.wiszniamala.pl/a,21230,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-budzetu-gminy-wisznia-mala-na-2020-rok.html

Każdy mieszkaniec Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa może zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu budżetu na rok 2020 w trybie przedstawionym w ww ogłoszeniu.

Dodatkowo można kontaktować się z Radnym elektronicznie na mail: [email protected] , telefonicznie 601 786383 lub poprzez dodanie komentarza poniżej na tej stronie.