Podziękowanie dla Akcji „Solidarna Wisznia Mała”

Mieszkańcy Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa otrzymali maseczki ochronne wspomagające przed zakażeniem koronawirusami. Wszystkim Wolontariuszom oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi Gminy Wisznia Mała składam serdeczne podziękowanie za wkład pracy oraz wszelkie koszty poniesione przy ich produkcji i transporcie.