Podziękowania dla Wyborców!

| Wiadomości, Zdjęcia |

Szanowni Mieszkańcy Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa !

Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na moją kandydaturę do Rady Gminy Wisznia Mała. Państwa zaufanie i życzliwość utwierdza mnie w przekonaniu, że mogę liczyć na państwa pomoc w trudnej pracy nad polepszeniem standardu życia w naszych wioskach.

Dziękuję Mieszkańcom, którzy oddali głosy na Panią Jadwigę Musiał z Machnic i Panią Ewę Kargol z Pierwoszowa a którzy poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości. Państwa głos nie był głosem straconym, lecz świadectwem, że w swojej pracy muszę uwzględniać stanowisko wszystkich Mieszkańców naszych miejscowości. Dlatego mam nadzieję na dobrą współpracę z moimi kontrkandydatkami.

 Obiecuję, że będę się starać nie zawieść zaufania Mieszkańców, zaś moje obowiązki będę zawsze starał się wykonywać sumiennie, mając na uwadze dobro wszystkich Mieszkańców Machnic, Wysokiego Kościoła i Pierwoszowa jak również całej Gminy Wisznia Mała. 

Z poważaniem, 

Janusz  Papała