Podział środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok

| Wiadomości |

W dniu 22 września 2015 roku mieszkańcy Pierwoszowa zatwierdzili podział funduszu sołeckiego na 2016 rok. Fundusz sołecki na 2016 rok wynosi 13 770,36 zł. Do dzisiaj Wójt Gminy Wisznia Mała nie wniósł sprzeciwu tym samym podział jest ważny.

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji w roku 2016 .

  1. Wycieczka integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców       2500,00 zł
  2. Siłownia zewnętrzna (ćwiczenia rąk) na placu zabaw          1500,00 zł
  3. Kosiarka z napędem (pomocnicza do koszenia trawy m.in. na placu zabaw)  2000,00 zł
  4. Zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw 500,00 zł
  5. Instalacja oświetlenia ( ulice Wiosenna, Ogrodowa i Osiedlowa)     7270,36 zł

Razem:         13770,36 zł