Pan Jan Kupczak sołtysem Pierwoszowa!

| Wiadomości |

W dniu 4 marca mieszkańcy Pierwoszowa wybrali nowego sołtysa. Na pięcioletnią kadencję został wybrany Pan Jan Kupczak. Wybrano także Radę Sołecką w składzie: Małgorzata Zawadzka, Arleta Zdebik, Stefan Dębicki i Roman Bogińczuk.

Dotychczasowe władze sołectwa gratulują nowo wybranym i życzą wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz naszej społeczności.