MPZP dla Pierwoszowa

| Wiadomości |

Pogłębione konsultacje społeczne planu miejscowego dla miejscowości Pierwoszów

Wiecej informacji na:

https://www.wiszniamala.pl/aktualnosci/2020/czerwiec/poglebione-konsultacje-spoleczne-planu-miejscowego-dla-miejscowosci-pierwoszow

https://bip.wiszniamala.pl/m,1121,rok-2020.html