Konserwacja rzeki Ława w obrębie wsi Pierwoszów

| Wiadomości, Zdjęcia |

W związku z fatalnym stanem koryta rzeki Ława monitowałem instytucje odpowiedzialne za ten stan . Po wielokrotnych interwencjach, w dniu 23.10.2018 roku otrzymałem zapewnienie z „Przedsiębiorstwa Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” ( pismo nr WR.5.5.502.3.2018.DL z Nadzoru Wodnego w Oleśnicy), iż konserwacja rzeki Ława została uwzględniona przy planowaniu robót na 2018 rok. Realizacja prac nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. Oby jak najszybciej to nastąpiło gdyż degradacja koryta rzeki na terenie wioski jest zatrważająca.