Fundusz sołecki na 2020 rok

W dniu 05.09.2019r. odbyło się Zebranie Wiejskie na którym dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2020.