Dożynki 2019

Dożynki 2019 przeszły do historii. Pierwoszów był godnie reprezentowany przez mieszkańców na czele z Sołtysem. Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do naszego udziału w tym Święcie. Chwała im za to, że tradycja Święta Plonów nie zanika.