Decyzje podatkowe na 2016 rok

| Wiadomości |

Gmina Wisznia Mała przekazała mi wyliczenia podatków do zapłaty przez mieszkańców Pierwoszowa. Decyzje podatkowe będą dostarczone osobiście wszystkim mieszkańcom do końca lutego. Ponadto każdy może niezwłocznie odebrać swoje podatki u sołtysa na ulicy Wiosennej 4 tel. 601 786383.         Dodatkowo informuję, że każdorazowo można opłacać podatki u sołtysa osobiście lub w świetlicy co kwartał po uprzednim ogłoszeniu terminu zapłaty jak również w miejscu zamieszkania podatnika. Dzięki uiszczeniu należności podatkowych za pośrednictwem sołtysa (a nie przez Internet, bank czy też pocztę) możemy uzyskać środki na bieżące potrzeby naszej społeczności m.in.  na pokrywanie kosztów pikników dla dzieci, zabaw Mikołajkowych, wyżywienia dla dzieci najuboższych itp.      Z góry dziękuję za skorzystanie z powyższych możliwości.

forsa