Budowa sieci gazowniczej z gazem ziemnym w Pierwoszowie realizowana przez PGNIG S.A.

| Wiadomości |

pgnig

Po wielokrotnych naszych wnioskach o budowę takiej sieci w Pierwoszowie została opracowana koncepcja przez PGNIG S.A. ( w zał. na stronie z Informacjami ). Aktualnie uzgadniane są warunki przyłączenia największych odbiorców gazu na terenie naszej gminy m.in. fermy drobiarskie. Ze względu na obiektywne trudności nie został jeszcze złożony ostateczny wniosek przez zainteresowane podmioty. Miejmy nadzieję, że Fermy ostatecznie podtrzymają swoje zainteresowanie dużym poborem gazu ziemnego co zdopinguje PGNIG S.A. do szybkiej realizacji inwestycji. Korzyści wynikające z realizacji tej inwestycji są nie do przecenienia począwszy od zmniejszonych kosztów ogrzewania naszych domostw a skończywszy na mniejszym zanieczyszczeniu powietrza.