Gmina Wisznia Mała

ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała

tel: 71 308 48 00

fax: 71 312 70 68